Pliki do pobrania

Rozwój systemu zagospodarowania odpadami w Bielsku-Białej Format pliku: PDF Pokaż Pobierz
Prezentacja - gospodarka odpadami w Bielsku-Białej Format pliku: PPTX Pobierz
Uchwała rady miejskiej w Bielsku-Białej Format pliku: PDF Pokaż Pobierz
ANALIZA WIELOKRYTERIALNA PLANOWANEJ INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTALCANIA ODPADOW DLA AGLOMERACJI B Pokaż Pobierz
KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA ITPO AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ Pokaż Pobierz
Analiza_ITPO_20.10.20_Prezentacja Pokaż Pobierz
Studium Wykonalnosci Aglomeracji Beskidzkiej Pokaż Pobierz
Załączniki Studium Wykonalnosci Pobierz