Kontakt

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

Adres:
ul. Krakowska 315 d
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393

NUMER BDO: 000014221
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 15.115.600 zł
Kapitał wpłacony: 15.115.600 zł