Zapytaj eksperta!

Przyszedł czas na poważną debatę i działania na rzecz konkretnych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami w Bielsku-Białej i Aglomeracji Beskidzkiej. Nie chcemy zostawiać nieprzetworzonych śmieci następnym pokoleniom, ani ponosić coraz większych opłat za ich składowanie. Sam recykling odpadów już nie wystarcza, nie wszystkie odpady mogą być w ten sposób odzyskane.

Dlatego Prezydent Bielska-Białej – za zgodą Rady Miejskiej– podjął działania w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej nowoczesnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Pracujące już w innych polskich i europejskich miastach instalacje tego typu są proekologicznym narzędziem do przetwarzania odpadów oraz dla produkcji ciepła i energii, pozyskanych dzięki spalaniu śmieci.

Obiekt, o którym mowa, ma być wyposażony w najwyższej klasy urządzenia wychwytujące zanieczyszczenia tak, aby ich emisja była utrzymana na minimalnym poziomie. Obecnie wszystkie europejskie instalacje tego typu muszą spełniać rygorystyczne standardy emisyjne.

Ze strony mieszkańców Bielska-Białej pojawia się wiele pytań na temat ekospalarni.

Dlatego miasto powołało Radę Interesariuszy, a także, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, prowadzi działania, umożliwiające bielszczanom uzyskanie odpowiedzi na ich wątpliwości.

W najbliższym czasie Urząd Miejski zaprasza na telefoniczne dyżury ekspertów.