Specustawa koronowirusowa

Specustawa której przepisy mają łagodzić negatywne skutki rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa, przewiduje wiele zmian m.in. w zakresie gospodarki odpadami dojąc szerokie w tym zakresie kompetencje wojewodom.

Zgodnie z proponowanymi zmianami wojewodowie będą mogli decydować o tym jakie odpady i gdzie można przetwarzać termicznie.

W przypadku odpadów komunalnych wojewoda będzie mógł dodatkowo wydać polecenie składowania i spalania odpadów bez ich przetwarzania. Będzie mógł także zmienić zasady selektywnego zbierania odpadów, tj. zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb np. do 3 albo znieść ją całkowicie.

Przeczytaj artykuł