Spalarnie nadal ze wsparciem z UE

Miliard złotych trafi na budowę instalacji, które mają pomóc ciepłowniom uwolnić się od węgla, a gminom rozwiązać problem odpadów. Co ciekawe, będą to pieniądze unijne, choć miały one już nie finansować takich inwestycji, uznawanych za nieekologicznie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia kolejny nabór wniosków na dofinansowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w programie „Racjonalna gospodarka odpadami” (potrwa do końca grudnia 2022 r.). Wspiera m.in. elektrociepłownie, które chcą się pozbyć bloków węglowych coraz kosztowniejszych ze względu na rosnące ceny uprawnień emisji CO2 i uzyskiwać ciepło ze spalania odpadów.

Wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk poinformował, że spalarnie w ramach tego rozdania będą finansowane z Funduszu Modernizacyjnego, czyli ze środków unijnych. To zaskakująca informacja, bo unijna polityka klimatyczna zmieniła kurs w sprawie spalarni i postrzega je jako nieekologiczne rozwiązanie w gospodarce odpadami. W kwietniu br. KE w ramach taksonomii, klasyfikacji działalności gospodarczej pod względem wpływu na środowisko, odebrała instalacjom termicznego przekształcania odpadów status zielonych, co utrudnia dostęp do finansowania tego typu projektów.
– Dostaliśmy zielone światło z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na realizację tego programu ze środków Funduszu Modernizacyjnego – zapewnia jednak Dominik Bąk.
Podkreśla przy tym, że instalacje nie będą mogły być finansowane ani w ramach KPO, ani Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
Chętnych nie brakuje
Pieniędzy będzie więcej niż dotąd. W porównaniu do poprzedniej edycji zwiększono kwotę maksymalnej dotacji do 100 mln zł. W sumie 1 mld zł ma trafić na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji, w których z odpadów lub paliw alternatywnych (powstałych z odpadów komunalnych) będzie wytwarzana energia w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. W dodatku decyzję środowiskową będzie można dostarczyć do 12 miesięcy od złożenia wniosku (dotąd musiała być do niego dołączana).
Jakie jest zainteresowanie samorządów i prywatnych pomiotów? – Deklarujących wolę i gotowość do realizacji inwestycji jest sporo. Natomiast to, ile podmiotów jest już przygotowanych do realizacji inwestycji, jest zupełnie inną kwestią. Na pewno parę projektów już dojrzało – zaznacza wiceprezes NFOŚiGW.
W poprzednich rozdaniach dotacje otrzymały m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny na budowę bloku energetycznego (o mocy 10 MWt), opalanego paliwem alternatywnym z pozostałości z sortowania odpadów (tzw. pre-RDF) na terenie elektrociepłowni Łężańska w Krośnie. Roczna wydajność instalacji przekształcania odpadów ma wynieść 20 tys. ton.

Przeczytaj cały artykuł