Skarga do WSA w sprawie gdańskiej spalarni oddalona

We wtorek, 17 listopada br., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w całości oddalił skargę na decyzję Wojewody Pomorskiego utrzymującą w mocy pozwolenie na budowę gdańskiego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Skargę złożyło Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia, które po raz kolejny, bezskutecznie stara się zablokować realizowaną w Gdańsku inwestycję.

Skarga Towarzystwa na rzecz Ziemi na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 roku, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 października 2019 roku dotyczącą pozwolenia na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku, wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pod koniec czerwca 2020 roku. Dotyczyła oprócz decyzji Wojewody Pomorskiego, również poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Gdańska udzielającej pozwolenie na budowę oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2019 roku uzgadniającego realizację przedsięwzięcia w zakresie wskazanej w decyzji środowiskowej powtórnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Skarżący wnosił o uchylenie ww. aktów administracyjnych podając argumenty przywoływane już podczas postępowania odwoławczego prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego, a dotyczące m.in. wydobywania odpadów ze składowiska odpadów, ważności decyzji środowiskowej i kwestii związanych z uzyskanym dofinansowania z UE w relacji z gwarantowaną w projekcie produkcją energii elektrycznej i ciepła. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości i w całości oddalił skargę utrzymując w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego, który również na etapie prowadzonego postępowania wnosił o uchylenie niniejszej skargi jako bezzasadnej.

Spółka Port Czystej Energii podkreśla, że Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia od lat próbuje wpłynąć na przebieg realizacji gdańskiej spalarni odpadów, jak również innych tego typu instalacji w całej Polsce. Wcześniej, na skutek składanych odwołań wydłużył się proces rozpoczęcia budowy o blisko pół roku.

– Wojewoda Pomorski, po wnikliwej analizie dokumentacji przeprowadzonej przez podległych urzędników, oddalił odwołanie i utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska, tym samym pozwolenie na budowę stało się ostateczne, a wykonawca inwestycji rozpoczął 6 lipca br. pierwsze prace budowlane – formuje spółka.

– Składane skargi czy odwołania na szczęście nie mają już wpływu na przebieg budowy, która jest realizowana i trwać będzie do końca 2023 roku. Funkcjonująca spalarnia umożliwi nam przekształcenie bezużytecznych odpadów, nienadających się do recyklingu, w energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Gdańska. Nie bez znaczenia jest również możliwość uniezależnienia nas od nieprzewidywalnego rynku odpadów i stabilizacja cen za ich zagospodarowanie, co nawet przy najlepiej prowadzonej segregacji odpadów przez mieszkańców, ma ogromny wpływ na wysokość opłat przez nich ponoszonych – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

– Jest to kolejna przegrana Towarzystwa na rzecz Ziemi z Oświęcimia, które cały czas podnosi te same, nieprawdziwe argumenty, które już kolejny organ administracji odrzuca przychylając się do naszych wyjaśnień. Korzystny dla nas wyrok WSA potwierdza, że decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana z zachowaniem wszystkich wymogów określonych prawem, a prawidłowo realizowana przez nas inwestycja rozwiąże za kilka lat problem z zagospodarowaniem uciążliwych dla wielu gmin i środowiska odpadów – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.