Rada Interesariuszy

Zapraszamy do transmisji z obrad Rady Interesariuszy, która odbyła się w dniu 13.04.2021.