Powraca temat budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Powraca temat budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Wapienicy. – Oczekujemy na opracowanie analizy wielokryterialnej przez specjalistyczną firmę Sweco pracującą przy budowach spalarni w całej Europie. Opracowanie wskaże optymalne wymogi lokalizacyjne, jak i technologiczne dla tej inwestycji – mówi Wiesław Pasierbek, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

Już z zebranych obecnie danych jednoznacznie wynika, że realizacja spalarni w naszym regionie jest konieczna. Dlatego w tym temacie będą przeprowadzane szerokie konsultacje społeczne – dodaje prezes ZGO. Będziemy również pokazywać korzyści płynące z realizacji takiej inwestycji, przede wszystkim możliwość pozyskiwania energii z odpadów, zamiast zakopywania ich na składowisku, gdzie rozkładają się przez kilkaset lat.

Przypomnijmy, że temat budowy ITPO w Bielsku-Białej pojawił się na początku tego roku. Wówczas to ogłoszono, że najlepszym miejscem do budowy tej instalacji jest Wapienica. Pojawiły się tym samym obawy okolicznych mieszkańców. Zaczęto organizować protesty, a głównym powodem do niepokoju był i jest wpływ takiej instalacji na zdrowie i środowisko w okolicy. Mamy świadomość, że taka inwestycja może budzić kontrowersje. My oczywiście przyjmujemy argumenty drugiej strony, ale muszą one być rzeczowe. Zasięgamy również opinii w istniejących już ITPO w naszym kraju oraz konsultujemy się ze specjalistami w pozyskiwaniu energii z odpadów i na bazie ich doświadczeń wynika, że obecnie nie ma alternatywnej drogi wyjścia z impasu, w którym się znajdujemy – dodaje Wiesław Pasierbek.

Przeczytaj cały artykuł