OCENA EKOLOGICZNYCH SKUTKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIELSKU-BIAŁEJ I AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ

Opracowanie przygotowane przez dr hab. inż. Agnieszka Generowicz Profesor Politechniki Krakowskiej

Metodyka opracowania

Rozwiązanie problemów związanych z planowaniem i wyborem technicznej struktury systemu gospodarki odpadami jest wieloetapowym procesem polegającym na zidentyfikowaniu różnic i elementów wspólnych wariantowych rozwiązań kompleksowego systemu oraz wyborze rozwiązania najbardziej korzystnego oraz ocenie rezultatów działania. Na podstawie charakterystyk odpadów zaprojektować można system techniczny o mniej lub bardziej złożonej strukturze, który zapewnić musi bezpieczne dla środowiska postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów, powstającymi w regionie. System ten musi być ekonomicznie uzasadniony, społecznie akceptowany oraz technologicznie dopracowany w taki sposób, aby w jak największym stopniu zredukować strumień odpadów. Różne rozwiązania systemu regionalnego mogą więc być poddane ocenie, poprzez zespół kryteriów i miar oceniających jego funkcjonowanie. Podstawowym problemem w projektowaniu takich złożonych systemów o wielopoziomowej strukturze staje się formułowanie celów i funkcji, a za tym kryteriów oceny niezbędnych w rachunkach bilansowych i optymalizacyjnych prowadzonych w różnych aspektach oceniających:

  • ekologicznych
  • technicznych,
  • ekonomicznych,
  • społecznych.

Znalezienie kryteriów mierzących, ich wartości i miar jest najtrudniejszym zadaniem całej analizy. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że kryteria zazwyczaj mają rożne jednostki i powinny spełniać różne, często sprzeczne ze sobą cele. Dlatego też wybór systemu optymalnego w regionie jest zazwyczaj zadaniem kompromisowym, nie całkowicie spełniającym wyznaczone wszystkie cele i zadania.

Przeczytaj całe opracowanie