Miliard złotych na spalarnie

W ramach ogłoszonego wsparcia zielonych inwestycji rząd przeznaczy ponad 1 miliard złotych dla spalarni odpadów.

To nie wszystko – Ministerstwo Klimatu przygotowało na 2020 rok 26 różnych programów wsparcia zielonych inwestycji na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł.
Zakłady Odzysku Energii z resztkowych odpadów komunalnych otrzymają wsparcie w kwocie 1,1 mld zł.

Efektem programu mają być przynajmniej 2 instalacje termicznego przekształcania odpadów o łącznej wydajności nie mniejszej niż 350 tys. ton na rok. Program skierowany jest do miejskich przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz przedsiębiorców komunalnych prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Dotacja obejmie do 30 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Okres realizacji programu to lata 2020-2025.

W Polsce zaledwie 9% odpadów jest przekształcanych termicznie. Do ustabilizowania systemu gospodarki odpadami brakuje kilkudziesięciu spalarni o łącznej przepustowości około 3 milionów ton.

Po ich wybudowaniu znikną problemy związane z pożarami tymczasowych magazynów odpadów, a także spadną ceny za zagospodarowanie frakcji resztkowej co przełoży się na obniżki dla mieszkańców.

Ministerstwo uruchamiając program dotacji przyspieszy realizację wielu spalarni w Polsce.