Kolejne posiedzenie Rady Interesariuszy

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego posiedzenia Rady Interesariuszy, na której było omawiane opracowanie studium wykonalności.