Jak płacić mniej w czasie śmieciowego kryzysu?

W czasach kryzysu na światowym rynku gospodarowania odpadami nie można tylko siedzieć z założonymi rękoma i narzekać na wzrost cen za wywóz śmieci. Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej stale modernizuje swoją – i tak jedną z najnowocześniejszych w Polsce – sortownię, a jednocześnie prowadzi szeroko zakrojone akcje edukacyjne. Do dbania o środowisko i obniżenia kosztów może się też przyłożyć każdy mieszkaniec. Trzeba tylko odwrócić fatalny trend wzrostu produkcji domowych odpadów i zacząć je segregować wedle kilku prostych zasad.

Przeczytaj całość artykułu