Ciepło z odpadów ogrzeje polskie domy i fabryki

Kolejne spółki ciepłownicze decydują się na inwestycje w spalanie śmieci. To sposób na ustabilizowanie cen ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

W Tarnowie powstanie instalacja produkująca prąd i ciepło z opadów komunalnych. Warta blisko 200 mln zł inwestycja to inicjatywa miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jej realizacja umożliwi miejskiej spółce rozpoczęcie procesu transformacji energetycznej. Wcześniej szczegóły uruchomienia spalarni odpadów z odzyskiem energii w Bełchatowie przedstawiła Polska Grupa Energetyczna.

Jak podkreślają eksperci, składowane dzisiaj odpady mogłyby, dzięki budowie kolejnych instalacji ich termicznego przekształcania, zostać wykorzystane do produkcji energii, znikając ze składowisk, które zajmują coraz większe powierzchnie.

Przeczytaj cały artykuł 

źródło: Rzczpospolita