Branża ciepłownicza zainteresowana energią z odpadów

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zrzeszająca wytwórców i dystrybutorów ciepła systemowego opublikowała wyniki ankiety jaką przeprowadziła wśród swoich członków na temat możliwości i planów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Przeczytaj cały artykuł