Bielszczanie, macie głos!

To ważny moment dla Bielska-Białej. Po raz pierwszy to mieszkańcy będą mogli bezpośrednio zdecydować o ważnych kwestiach dla miasta. W czwartek 23 lutego Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie referendum. 

Wszystko rozstrzygnie się za niespełna dwa miesiące. W niedzielę 16 kwietnia mieszkańcy zdecydują w trzech ważnych tematach: budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów przy ul. Ks. Józefa Londzina, dofinansowania terapii in vitro dla par starających się o dziecko oraz ograniczenia ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na odcinku pomiędzy ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego.

Referendum

Aby referendum było wiążące, musi w nim wziąć udział minimum 30% uprawnionych do głosowania. Jego wynik jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów, dlatego istotne jest, aby każdy skorzystał ze swojego prawa głosu w ważnych dla naszego miasta sprawach.

Debata

Dyskusja już od lat toczy się zwłaszcza wokół budowy spalarni odpadów. Okazja, by zapoznać się z pracą Zakładu nadarzy się już we wtorek 28 lutego, podczas wyjazdu studyjnego połączonego ze zwiedzaniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Wezmą w nim udział Radni, przedstawiciele Rady Interesariuszy oraz Rad Osiedli. Wkrótce opowiemy o jej efektach. Dodajmy, że obecnie w Polsce funkcjonuje 8 nowoczesnych spalarni przetwarzających odpady na energię cieplną i elektryczną.

Dlaczego ZUOK w Białymstoku?

To instalacja wielkością zbliżona do tej planowanej w Bielsku-Białej. ZUOK jest w stanie przetworzyć do 15 ton odpadów komunalnych w ciągu godziny, a więc ok. 120 tys. ton w ciągu roku. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest wytworzenie rocznie ok. 43 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej, która trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej.