Bielszczanie, macie głos!

To ważny moment dla Bielska-Białej. Po raz pierwszy to mieszkańcy będą mogli bezpośrednio zdecydować o ważnych kwestiach dla miasta. W czwartek 23 lutego Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie referendum.  Wszystko rozstrzygnie się za niespełna dwa miesiące. W niedzielę 16 kwietnia mieszkańcy zdecydują w trzech ważnych tematach: budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów przy ul. Ks. […]

Ring ekspercki: Czy budowa spalarni odpadów może wpłynąć na obniżenie cen ogrzewania

Walka na argumenty – za i przeciw – budowie zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych trwa ze zmienną siłą od lat. Bo choć rosnąca wciąż w naszym kraju góra śmieci wymaga zagospodarowania, to jednak spalanie, nawet w najlepszych instalacjach, do preferowanych sposobów gospodarowania odpadami nie należy. Do tego dochodzi jeszcze społeczny strach przed smrodem, dioksynami i […]

Kontrowersyjne spalarnie odpadów. Potrzeba ich kilka razy więcej niż zaplanowano

Dla spalania śmieci nie ma rozsądnej alternatywy – przekonuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uwzględniając istniejące i budowane już w Polsce spalarnie odpadów, wciąż będzie ich u nas dwa razy za mało w stosunku do potrzeb – wynika z danych przedstawionych przez Dominika Bąka, wiceprezesa NFOŚiGW. To zaś oznacza, że będzie musiało ich […]

Rada Interesariuszy

Kolejna relacja z posiedzenia rady zapraszamy do obejrzenia.

SZKODLIWA MANIPULACJA PRZECIWNIKÓW BUDOWY SPALARNI

W ostatnim czasie przeciwnicy budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (dalej: ITPO) udostępniają w Internecie i rozsyłają za pośrednictwem mediów społecznościowych rzekome „naukowe dowody”, wskazujące jakoby instalacje termicznego przekształcania odpadów miały wpływ na wyższą od średniej zachorowalność na nowotwory. Straszą zwłaszcza dioksynami. Rozsyłane przez nich treści – w przypadku Bielska-Białej podpisane m.in. przez Inicjatywę Obywatelską STOP […]

Nabór Wniosków

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU FUNDUSZU MODERNIZACYJNEGO W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI" Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”. Cel programu: – realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności […]

1 2 3 13