Agenda debaty merytorycznej dotyczącej ewentualnego powstania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Agenda debaty merytorycznej dotyczącej ewentualnego powstania Instalacji Termicznego Przekształcania
Odpadów
Miejsce: Bielsko Biała, Bielskie Centrum Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 27
Data: 07.12.2021 r.
Godzina: 18.00
Czas trwania: ok. 90 minut
Prowadzący: Marek Czyż
Zaproszeni paneliści/eksperci:
Piotr Barczak, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
Paweł Głuszyński, Towarzystwo na Rzecz Ziemi
Wiesław Pasierbek, prezes ZGO
Piotr Prochot, przedstawiciel inwestora ZGO Bielsko Biała
Prof. Paweł Buszman, kardiolog
Dr inż Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Wprowadzenie
Prowadzący debatę przedstawia uczestnikom zasady jej przebiegu, sposobu i czasu prezentacji ekspertów,
zadawania pytań przez uczestników debaty oraz odpowiedzi udzielanych przez ekspertów.
Czas trwania: 2 min.
Klauzula informacyjna
Prowadzący przedstawia uczestnikom debaty zapisy klauzuli informacyjnej wykorzystania wizerunku w
celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz
promocyjnych
Czas trwania: 2 min.
Wystąpienia ekspertów
Debata przewiduje 6 wystąpienia panelistów - 4 minut każde. Każdy z ekspertów przedstawia swoje
stanowisko dotyczące poruszanego tematu.
Czas trwania: 25 min.
Seria pytań do ekspertów
Czas na zadanie pytania przez uczestników debaty - 1 min/pytanie. Czas na odpowiedź 2 min/ jeden
ekspert. W tej części uczestnicy zadają pytania, na które odpowiadają eksperci każdej ze stron/ po jednym
ekspercie. Osoby do zadania pytania wskazuje prowadzący debatę. Po wskazaniu, osoba chcąca zadać
pytanie otrzymuje mikrofon.
Czas trwania: 60 min.
Zakończenie debaty
Prowadzący dziękuje uczestnikom za wzięcie udziału w dyskusji oraz zamyka debatę.
Czas trwania: 2 min.