Kolejna debata nt. ewentualnego powstania ITPO w Bielsku-Białej,