Agenda debaty merytorycznej dot. ewentualnego powstania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Szanowni Państwo
Przedstawiamy Państwu Agendę debaty merytorycznej dotyczącej ewentualnego powstania ITPO. Debata zaplanowana jest na 16.11.2021 na godz. 18.00 w BCK w Bielsku-Białej.

 

Miejsce: Bielsko Biała, Bielskie Centrum Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 27
Data: 16.11.2021 r.
Godzina: 18.00
Czas trwania: ok. 90 minut

Prowadzący: Marek Czyż

Zaproszeni paneliści/eksperci:
Piotr Barczak, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
Paweł Głuszyński, Towarzystwo na Rzecz Ziemi
Piotr Prochot, przedstawiciel inwestora ZGO Bielsko Biała
Szymon Cegielski, Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

 

Wprowadzenie
Prowadzący debatę przedstawia uczestnikom zasady jej przebiegu, sposobu i czasu prezentacji ekspertów,
zadawania pytań przez uczestników debaty oraz odpowiedzi udzielanych przez ekspertów.
Czas trwania: 2 min.

Klauzula informacyjna
Prowadzący przedstawia uczestnikom debaty zapisy klauzuli informacyjnej wykorzystania wizerunku w
celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz
promocyjnych
Czas trwania: 2 min.

Wystąpienia ekspertów
Debata przewiduje 4 wystąpienia panelistów - 5 minut każde. Każdy z ekspertów przedstawia swoje
stanowisko dotyczące poruszanego tematu.
Czas trwania: 20 min.

Seria pytań do ekspertów
Czas na zadanie pytania przez uczestników debaty - 1 min/pytanie. Czas na odpowiedź 2 min/ jeden
ekspert. W tej części uczestnicy zadają pytania, na które odpowiadają eksperci każdej ze stron/ po jednym
ekspercie. Osoby do zadania pytania wskazuje prowadzący debatę. Po wskazaniu, osoba chcąca zadać
pytanie otrzymuje mikrofon.
Czas trwania: 50 min.

Podsumowanie debaty
4 wystąpienia panelistów. 3 minuty każde. Każdy z ekspertów przedstawia podsumowanie debaty.
Eksperci podsumowują debatę naprzemiennie.
Czas trwania: 12 min.

Zakończenie debaty
Prowadzący dziękuje uczestnikom za wzięcie udziału w dyskusji oraz zamyka debatę.
Czas trwania: 2 min.