Spotkanie dotyczące ekospalarni i strumieni bilansu odpadów