Ministerstwo Klimatu zapowiada rewolucyjne zmiany w systemie gospodarki odpadowej.

Ministerstwo Klimatu zapowiada rewolucyjne zmiany w systemie gospodarki odpadowej. Propozycje zmian powstały wspólnie z przedstawicielami samorządów i mają pomóc
w obniżeniu kosztów systemu oraz dać samorządom czas
i realne możliwości na dostosowanie gospodarki odpadowej do współczesnych wyzwań.
Wiceminister Klimatu Jacek Ozdoba zapowiedział szereg zmian dotyczących systemu gospodarki odpadowej.
Do najważniejszych z nich należą:
- zniesienie limitu 30% odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcenia,
- rezygnację z listy instalacji termicznego przekształcania odpadów co pozwoli na przesunięcie decyzji o ich budowie na poziom lokalny,
- wydłużenie okresu składowania frakcji kalorycznej, czyli paliwa alternatywnego RDF z roku do trzech lat,
- zmian sposobu obliczania poziomów recyklingu i wprowadzenie mechanizmu schodkowego dojścia do poziomów wymaganych przez UE w 2025 roku,
- możliwość dla samorządów ubiegania się o uproszczenie systemu selektywnej zbiórki do 3 frakcji zamiast 5 jak dotychczas.
Dodatkowe zmiany będą dotyczyły zaostrzenia kar za zaśmiecanie nawet do 5 tys. złotych, kar za nielegalne wyrzucanie śmieci nawet do 8 lat pozbawienia wolności jak również podniesienia maksymalnych stawek odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, czyli głównie z galerii handlowych, sklepów i lokali gastronomicznych.
Samorządowcy obecni na konferencji Ministra Ozdoby podkreślali, że wprowadzenie tych zmian pozwoli ustabilizować koszty gospodarki odpadowej i daje samorządom realne możliwości zmian w gospodarce odpadowej.
Szczególnie podkreślali wagę rezygnacji z listy instalacji termicznego przekształcania odpadów co pozwoli na podejmowanie decyzji o ich budowie na poziomie lokalnym.
W opinii samorządowców, uczestniczących w wypracowaniu prezentowanych zmian, bez takich instalacji nie da się skutecznie domknąć lokalnych systemów gospodarki odpadowej i uwolnić od dyktatu cenowego odbiorców paliwa alternatywnego RDF czyli frakcji palnej powstającej po procesie recyklingu.

Przeczytaj cały artykuł